EISH EUROPEAN INSURANCE SERVICEPROVIDING HUB

Onafhankelijke bemiddeling in (inter)nationale verzekeringscontracten
Hub naar Internationale verzekeringscapaciteit
Unieke onafhankelijke bemiddelingspositie


Onafhankelijk
De Nederlandse verzekeringsmarkt vertoont de laatste jaren steeds meer verschralende kenmerken. Consolidaties zijn aan de orde van de dag. SII, orsa en IFRS hebben impact op de keuzes die verzekeraars maken. Risk appetite en standaardisatie zijn het toverwoord geworden. Hierdoor ontstaat er beperkte mogelijkheden om (niche) risico’s onder te brengen.
De behoefte naar onafhankelijke bemiddeling neemt hierdoor toe.


Bemiddelaar
EISH is de partij die als onafhankelijke bemiddelaar de verschillende markten bij elkaar brengt, waardoor er een verbreding van marktaanbod ontstaat.

EISH heeft hiervoor een unieke methodiek ontwikkeld die de slagingskans tot het vinden van verzekerinsgcapaciteit vergroot.


Gebieden
EISH begeeft zich op 2 specifieke gebieden:

Bemiddeling in het zoeken naar
verzekeringscapaciteit t.b.v.
volmachtportefeuiles en affinities

Bemiddeling in individuele (niche) risico’s

Samenwerken met EISH

Een intakegesprek is de eerste stap in de samenwerking met EISH. Tijdens dit gesprek bepalen we gezamenlijk of we de samenwerking willen formaliseren. Deze wordt geëffectueerd door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Daarna kan de bemiddeling door EISH plaats gaan vinden. Benadrukt wordt: bemiddeling door EISH betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

EISH werkt internationaal samen met gerenomeerde (inter)nationale risicodragers

ROUTE SAMENWERKINGDIENSTEN EISH

EISH heeft een exclusieve samenwerking met IUNGO Management Consulting, een onafhankelijk management consulting bureau. IUNGO verzorgt de implementatietrajecten en is in staat ondersteunende diensten te leveren die zich richten op implementietrajecten als het opzetten van coverholders, begeleiden van MGA’s en alle andere bijkomende trajectenEISH HEEFT 4 SOORTEN PARTNERS


INKOOPPARTNERS

partners waar risico’s mee bemiddeld worden t.b.v. het intermediair

PRE SCAN PARTNERS

partners die t.b.v. de bemiddeling een prescan uitvoeren van risico’s/portefeuilles waar voor bemiddeld gaat worden

NICHE PARTNERS

Partner waarmee exclusief een bepaalde niche ontwikkeld wordt

NETWERK PARTNER

Samenwerkingspartner waarvoor bemiddelt wordt op individueel of affinity gebied

Het team
Maurits Basters

Founding Partner
Marc Dijkstra

Partner


Historie

In 2019 is EISH b.v. opgericht door Maurits Basters. Maurits brengt al 25 jaar ervaring mee in verschillende rollen in de verzekeringsindustrie. Van Sales rollen bij intermediair en verzekeringsmaatschappijen,tot sociaal bestuursrollen en verschillende internationale management rollen bij ICT en verzekeringsmaatschappijen.

De internationale ervaring en het opgebouwde netwerk stellen hem in staat met EISH het verschil te maken als onafhankelijke bemiddelaar.

EISH neemt specifieke GEEN adviesrol op zich. Deze rol ligt specifiek bij het samenwerkende intermediair. Hierdoor neemt EISH een unieke positie in als onafhankelijke bemiddelaar tussen risicodragers en intermediair

Contact

EISH is een bemiddelingsbedrijf dat als Hub de internationale verzekeringscapaciteit en Nederlandse distributie aan elkaar bindt. EISH zorgt allereerst via haar partners voor een gevalideerde financiële en verzekeringstechnische pre-scan van de portefeuille en gaat vervolgens op zoek naar de benodigde capaciteit buiten Nederland.

Adres

Luciadonk 62
4707 VL Roosendaal
T 0031 85 00 28 429
M 0031 6 21 29 18 56
E info@eish-international.com

EISH B.V. is geregistreerd bij de autoriteit financiële markten onder licentienummer: 12046621 en bij de kamer van koophandel onder nummer: 74321390