Klachtenprocedure

Ondanks dat wij u en uw verzekerde altijd de beste service proberen te verlenen kan het zijn dat er een klacht ontstaat. Indien uw verzekerde een klacht wil indienen, verzoeken wij hen de volgende stappen te doorlopen:

  1. Verzekerde dient eerst de klacht in bij u.
  2. Als verzekerde niet tevreden is met de reactie op de klacht, kan hij zich wenden tot ons.

3a. Als verzekerde na deze reactie nog niet tevreden is, kan hij zich in het uiterste geval rechtstreeks wenden tot verzekeraars.

  1. Of tot het Klachten instituut financiële dienstverlening (www.kifid.nl) onder vermelding van ons aansluitnummer:

300.017434
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070-3338999

EISH B.V. is aangesloten bij het KIFID